Verzuim is een groot probleem op scholen. In veel landen, waaronder de Verenigde Staten, worden scholen gefinancierd op basis van de aanwezigheid van studenten. Verzuim (wanneer studenten niet naar school komen) kan die financiering in gevaar brengen. Hoewel veel factoren bijdragen aan verzuim, wordt aangenomen dat ziekte er de belangrijkste oorzaak van is. De overdracht van pathogene organismen (micro-organismen, virussen, ziektekiemen enz.) op scholen kan leiden tot infecties waardoor studenten te ziek zijn om de lessen te volgen, wat de schoolfinanciering kan verminderen. Ziekten zoals de griep, verkoudheid en norovirus (braken, diarree, buikgriep) zijn veel voorkomende ziekten die positief kunnen worden beïnvloed door een frequentere handhygiëne en routinematige reiniging en desinfectie van vaak aangeraakte oppervlakken. Dit artikel bespreekt enkele bewijzen over hoe handhygiëne het verzuim kan verminderen.

 

Vul dit formulier in om het volledige verhaal te downloaden.